Sashimi/Sushi

Eel

Sushi 1 pc: $3.00

Sashimi 2 pcs: $4.50

Surf Clam

Sushi 1 pc: $2.50

Sashimi 2 pcs: $3.50

Scallop

Sushi 1 pc: $3.00

Sashimi 2 pcs: $4.50

Squid

Sushi 1 pc: $2.50

Sashimi 2 pcs: $3.50

Octopus

Sushi 1 pc: $2.50

Sashimi 2 pcs: $3.50

Mackerel

Sushi 1 pc: $2.50

Sashimi 2 pcs: $3.50

Shrimp

Sushi 1 pc: $2.50

Sashimi 2 pcs: $3.50

White Fish

Sushi 1 pc: $2.75

Sashimi 2 pcs: $4.00

Salmon

Sushi 1 pc: $2.75

Sashimi 2 pcs: $4.50

Conger Eel

Sushi 1 pc: $3.00

Sashimi 2 pcs: $4.50

Crab Stick

Sushi 1 pc: $2.00

Sashimi 2 pcs: $3.00

Eel

Sushi 1 pc: $3.00

Sashimi 2 pcs: $4.50

Fatty Tuna

Sushi 1 pc: $4-6.00

Sashimi 2 pcs: $5-7.00

Flying-Fish Roe

Sushi 1 pc: $2.75

Sashimi 2 pcs: $4.00

Gizzard Shad

Sushi 1 pc: $2.75

Inari

Sushi 1 pc: $2.00

Mackerel

Sushi 1 pc: $2.50

Sashimi 2 pcs: $3.50

Masago

Sushi 1 pc: $2.50

Sashimi 2 pcs: $3.50

Octopus

Sushi 1 pc: $2.50

Sashimi 2 pcs: $3.50

Omelet

Sushi 1 pc: $2.00

Sashimi 2 pcs: $3.00

Salmon

Sushi 1 pc: $2.75

Sashimi 2 pcs: $4.50

Salmon Roe

Sushi 1 pc: $3.00

Sashimi 2 pcs: $5.00

Scallop

Sushi 1 pc: $3.00

Sashimi 2 pcs: $4.50

Sea Urchin

Sushi 1 pc: $5.00

Sashimi 2 pcs: $7.50

Shrimp

Sushi 1 pc: $2.50

Sashimi 2 pcs: $3.50

Snow Crab

Sushi 1 pc: $3.50

Sashimi 2 pcs: $5.50

Squid

Sushi 1 pc: $2.50

Sashimi 2 pcs: $3.50

Surf Clam

Sushi 1 pc: $2.50

Sashimi 2 pcs: $3.50

Sweet Shrimp

Sushi 1 pc: $3.00

Sashimi 2 pcs: $4.50

Tuna

Sushi 1 pc: $3.00

Sashimi 2 pcs: $4.50

White Fish

Sushi 1 pc: $2.75

Sashimi 2 pcs: $4.00

White Tuna

Sushi 1 pc: $2.75

Sashimi 2 pcs: $4.00

Yellowtail

Sushi 1 pc: $3.00

Sashimi 2 pcs: $4.50

CHIRASHI ちらし

$30

Sushi rice in a bowl and top with a variety of sashimi and vegetable garnishes

SASHIMI TEISHOKU  刺身定食

$30

Chef's selection of sashimi, serve with steam rice and miso soup

SUSHI TEISHOKU 寿司定食 

$30

Chef's selection of sushi, serve with miso soup

SASHIMI / SUSHI CHEF SELECTION FOR 2 - Regular 刺身/ 寿司盛り合わせ 2人前 並

$45

Premium 上 $60