Salmon Ikura Don

Salmon sashimi & salmon roe over a bowl of sushi rice.

Price: 
$23